Μοναδική εικόνα από τον Πάνερμο

Από την ιστοσελίδα του Γιάννη Ζαζάνη

«… ήχοι κουδουνιών χαμένοι σαν μικρές νεράιδες..έως να ξεχάσεις και να ξεχαστείς..κι ο Πάνερμος..στην τραχειά γη..στη μέρα που φεύγει, που ξέρει να σιωπά σφυρίζει ως μνήμη..σ’ αράθυμο αχό αγέρα...όπως πνέουν οι άνεμοι και οι εποχές όπως αλλάζουν..... !!!»