"Κάστρο" το Νότιο Αιγαίο

η ώρα της αλήθειας

Οι εκλογές έχουν τελειώσει, νικητές και χαμένοι κάνουν τον απολογισμό τους και μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών δίνεται η δυνατότητα μίας πλήρους ακτινογραφίας σχετικά με το νέο Αυτοδιοικητικό χάρτη που έχει σχέση με την ανάδειξη γυναικών στον δημαρχιακό θώκο αλλά και ως προς τον «εκτοπισμό» ή την επανεκλογή απερχόμενων δημάρχων. Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) έκανε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των τοπικών εκλογών και σκιαγράφησε το αυτοδιοικητικό προφίλ των εκλεγέντων. Όπως σημειώνεται στη μελέτη της ΕΕΤΑΑ, μετά τα αποτελέσματα και του δεύτερου γύρου την προηγούμενη Κυριακή στους 325 δήμους εξελέγησαν:

- 15 γυναίκες (ποσοστό 4,6%), από τις οποίες μόνον οι τρεις ήσαν δήμαρχοι την περίοδο 2011-2014. Στις δημοτικές εκλογές του 2010 είχαν εκλεγεί οκτώ γυναίκες δήμαρχοι.

- 112 επανεκλεγόμενοι δήμαρχοι (ποσοστό 34,5%) της περιόδου 2011-2014. Οι 14 από αυτούς εξελέγησαν δήμαρχοι πρωτευουσών νομών.

Στις Δημοτικές Εκλογές του 2014 συμμετείχαν 238 Συνδυασμοί με επικεφαλής υποψήφιους που είχαν εκλεγεί Δήμαρχοι στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2010.  Από αυτούς του υποψήφιους επανεξελέγησαν 112 δήμαρχοι (ποσοστό 47,1%), που είχαν εκλεγεί και στις Δημοτικές Εκλογές του 2010.

- 212 που δεν ήσαν δήμαρχοι (ποσοστό 65,3%) τη δημοτική περίοδο 2011-2014. Οι 41 από αυτούς -περιλαμβάνεται και μία γυναίκα- είχαν εκλεγεί τουλάχιστον μία φορά δήμαρχοι στις δημοτικές εκλογές 1998 – 2006, διετέλεσαν δηλαδή δήμαρχοι σε «καποδιστριακούς» δήμους.

- Την Β’ Κυριακή των Δημοτικών Εκλογών 2014, εξελέγησαν 210 Δήμαρχοι (ποσοστό 64,9%).

- Από τους εκλεγέντες Δημάρχους του Β’ γύρου: α) οι 9 είναι γυναίκες (ποσοστό 0,42%), β) οι 45 (ποσοστό 21,3%) είναι επανεκλεγόμενοι Δήμαρχοι της περιόδου 2011‐2014 και γ) 165 (ποσοστό 78,7%) δεν ήταν Δήμαρχοι τη Δημοτική Περίοδο 2011‐2014.

- Οι 7 από τους εκλεγέντες Δημάρχους στον β’ γύρο (ποσοστό 3%) έχουν ήδη περισσότερες από 3 θητείες (4 και 5), ενώ άλλοι 71 (ποσοστό 34%) έχουν από 1 - 3 θητείες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αξίζει να επισημανθεί ότι στον δήμο Μεσσήνης, όπου δόθηκε η μάχη της εκλογής μεταξύ των δύο υποψηφίων τη δεύτερη Κυριακή των δημοτικών εκλογών, προέκυψε απόλυτη ισοψηφία, δεν υπήρξε εκλογή δημάρχου και γίνεται επανακαταμέτρηση.

Σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΕΤΑΑ, επί συνόλου 325 ΟΤΑ, όσον αφορά τους 112 υποψηφίους που ήταν δήμαρχοι και επανεκλέχτηκαν, εντοπίζονται σε δήμους κατά σειρά των εξής περιφερειών: Νοτίου Αιγαίου (44,12%), Πελοποννήσου (42,31%), Κρήτης (37,50%), Κεντρικής Μακεδονίας (36,84%), Δυτικής Ελλάδας (36,84%), Αττικής (36,36%), Ηπείρου (33,33%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (31,82%), Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (28% αντίστοιχα), Βορείου Αιγαίου (22,22%), Δυτικής Μακεδονίας (16,67%), %) και Ιονίων Νήσων (14,29%). Κάτι που σημαίνει ότι στο Νότιο Αιγαίο, οι Δήμαρχοι που είχαν εκλεγεί στην προηγούμενη αναμέτρηση, κράτησαν στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό την … έδρα τους.

Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι σε κανέναν δήμο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπου η εκλογή δημάρχου έγινε στο δεύτερο γύρο, δεν συνέβη ανατροπή της σειράς των υποψηφίων συνδυασμών από τον α’ στο β’ γύρο, δηλαδή δεν εξελέγη δήμαρχος ο δεύτερος στη σειρά υποψήφιος με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών της πρώτης Κυριακής των εκλογών. Και αυτό την ώρα που ανατροπή της σειράς σημειώθηκε σε 74 δήμους στους οποίους οι υποψήφιοι πήγαν στον δεύτερο γύρο.

                                                                                                                                                                                                                            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΕΤΑΑ