ΠΝΑΙ: Δημοπρατούνται τα δίκτυα Απολλωνιας και Αρτεμώνα Σίφνου

"Την δημοπράτηση των δικτύων Απολλωνιας και Αρτεμώνα της Σίφνου, υπέγραψα σήμερα και αισθάνομαι την ικανοποίηση που έχει όποιος εκπληρώνει μια μεγάλη υπόσχεση που έχει δώσει. Στους κατοίκους, στον Δήμαρχο, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, μαζί με τον Επαρχο Νίκο Βενάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γιώργο Λεονταρίτη, είχα δώσει την υπόσχεση οτι το έργο θα το εντάξουμε και θα το δημοπρατήσουμε μέσα στο 2018.  Χρειάστηκε, για πρώτη φορά, να δουλέψει και η Δωδεκάνησος πάνω σε έργο των Κυκλάδων. Αυτό γιατί δίνουμε την καθημερινή μάχη με ελάχιστο προσωπικό σε όλες τις υπηρεσίες μας, όμως δεν μας λυγίζουν οι δυσκολίες.  Ο επιπλέον συμβολισμός αυτού του έργου, είναι αυτός ακριβώς : η συνεργασία Δωδεκανήσου κ Κυκλάδων, όλων των νησιών μας.  Τα δίκτυα Απολλωνίας και Αρτεμώνα Σίφνου, προυπολογισμού 6,15 εκ. Ευρώ, χρηματοδούνται απο το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ν. Αιγαίου ΕΣΠΑ 2014-2020. Οταν μετά πολλά χρόνια δουλειάς, φτάνει ένα τέτοιο έργο να δημοπρατηθεί, είναι μια στιγμή ηθικής δικαίωσης. Οι δυσκολίες, είναι για να μας κάνουν καλύτερους. Τον λόγο μας, τον τηρούμε". Με την ανάρτησή αυτή, στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο Περειφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, κάνει  αναφορά σε ένα από τα πιο σημαντικά έργα στις Δυτικές Κυκλάδες και δη στη Σίφνο. Εργο που όπως διαβάζουμε, έγινε χάρη στη συνεργασία Κυκλάδων - Δωδεκανήσου... 

Αναλυτικά το δελτίο Ενημέρωσης σημειώνει:  "Η Περιφέρεια δημοπρατεί τα δίκτυα αποχέτευσης Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου, προϋπολογισμού 6.150.000 ευρώ Εκπληρώνεται η δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής προς στους κατοίκους της Σίφνου, για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την δημοπράτηση του έργου, εντός του 2018

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΝΑ προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου» προϋπολογισμού δημοπράτησης 6.150.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα μεγάλο και κρίσιμο έργο υποδομής, που αναβαθμίζει το περιβάλλον, προστατεύει το οικοσύστημα και βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού και το οποίο, με απόφαση του Περιφερειάρχη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
Με την ανακοίνωση της προκήρυξης του διαγωνισμού, υλοποιείται η δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής προς στους κατοίκους της Σίφνου, για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου και για την δημοπράτησή του εντός του 2018.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Απολλωνίας, Αρτεμώνα και Κάτω Πεταλίου. Αφορά δίκτυα αγωγών βαρύτητας της τάξης των 17.469 μέτρων, αγωγούς κατάθλιψης, μήκους 4.261 μέτρων και 10 αντλιοστάσια ακαθάρτων. Καταληκτικό σημείο του έργου θα είναι το κεντρικό αντλιοστάσιο στην επαρχιακή οδό Καμάρες – Αρτεμώνας, στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό προς τον Προφήτη Ηλία. Επίσης, στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή των αναμονών των ιδιωτικών συνδέσεων.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 10/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 14/12/2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. στη διεύθυνση "Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 85131, Ρόδος".

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση http://www.pnai.gov.gr/.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ω φορέας υλοποίησης του έργου, μετά από Προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη, μεταξύ του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Σίφνου, Ανδρέα Μπαμπούνη, ανέλαβε την ωρίμανση (μελέτες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις κλπ), την δημοπράτηση, επιλογή αναδόχου και υπογραφή σύμβασης καθώς και την παρακολούθηση υλοποίησης και παραλαβή του έργου, για λογαριασμό του Δήμου Σίφνου.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο".

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News