Τι να προσέξουμε ενόψει Πάσχα

Μεγάλη εβδομάδα και οι περισσότεροι καταναλωτές κάνουν βόλτα στην αγορά με σκοπό να προχωρήσουν στις απαραίτητες αγορές ενόψει του τραπεζιού ανήμερα του Πάσχα αλλά και την ημερών που έρχονται.. Άλλωστε, οι παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες τις ημέρες του Πάσχα οδηγούν τους καταναλωτές σε αγορά και κατανάλωση κυρίως φρέσκων, αλλά δυστυχώς και μη τυποποιημένων προϊόντων. Για τον λόγο αυτό, η σωστή επιλογή τους και η προσεκτική διαχείριση στο σπίτι από τον καταναλωτή (π.χ. μαγείρεμα, συντήρηση) βοηθούν στη διατήρηση των πλεονεκτημάτων της παραδοσιακής μας διατροφής αλλά και στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία και στα οικονομικά συμφέροντα του καταναλωτή. Τόσο ο ΕΦΕΤ (υπάρχει και σχετικό τηλέφωνο παραπόνων ήτοι 11717) όσο και οι κατά τόπους Κτηνιατρικές υπηρεσίες ενημερώνουν αυτές τις ημέρες τους πολίτες – καταναλωτές με χρήσιμες συμβουλές και βασικές οδηγίες για τις αγορές που θα πραγματοποιήσουν ενόψει των εορτών.

Παραθέτουμε το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου που φέρει την υπογραφή του διευθυντή κου Ηλία Οικονομίδη και ενημερώνει τους καταναλωτές της περιφέρειας μας ότι

«λόγω των μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων ζωικής προέλευσης που θα καταναλωθούν τις ημέρες των εορτών, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην αγορά και στη διαχείριση των τροφίμων.

Τα σφάγια αμνών και εριφίων πρέπει να φέρουν τις σημάνσεις καταλληλότητας (σφραγίδες της χώρας προέλευσης, του σφαγείου καθώς και του είδους του ζώου) και να είναι καθαρά δίχως οσμές.

Τα σφάγια τρίτων χωρών (π.χ. από την Π.Γ.Δ.Μ. - FYROM) φέρουν καφέ σφραγίδες ενώ αυτά της Ε.Ε. κυανοπράσινες.

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι σφάγια άνευ σημάνσεων καταλληλότητας ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ και είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ, εγκυμονούν κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία διότι δεν έχουν ελεγχθεί από κτηνίατρο. Τα σφάγια αυτά σφάζονται σε μη εγκεκριμένους χώρους δίχως να τηρούνται στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. Παρόλο που τα σφάγια αυτά διατίθενται σε χαμηλότερη τιμή ουσιαστικά είναι ακριβότερα, διότι δεν έχουν υποστεί ψύξη και ωρίμανση που μειώνουν το βάρος του τελικού προϊόντος.

Τα συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης πρέπει επί της συσκευασίας να έχουν την ωοειδή σήμανση με τον κωδικό της εγκατάστασης παραγωγής τους. Στον κωδικό αναγράφονται τα αρχικά της χώρας παραγωγής (π.χ. FR για Γαλλικά, GR ή EL  για Ελληνικά, κ.α.).

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα (ζωικά έντερα, πατσάδες, μπόλιες κ.λπ) μπορούν να διατίθενται για λιανική πώληση, είτε στην αρχική τους κατάσταση (κατεψυγμένα) είτε ως αποψυγμένα με την προϋπόθεση να αναγράφεται εμφανώς στο σημείο πώλησης ότι πρόκειται για κατεψυγμένα προϊόντα που έχουν αποψυχθεί. Τα αποψυγμένα αυτά προϊόντα δε θα πρέπει να επανακαταψύχονται.

Τα αυγά φέρουν στη συσκευασία κωδικό ωοσκοπικού κέντρου – κέντρου συσκευασίας και κάθε ένα αυγό έχει σφραγιστεί με τον κωδικό της εκτροφής που έχει την μορφή Αριθμός μεθόδου εκτροφής(1,2 ή 3), EL(για τα ελληνικά) 81 (Δωδ/σα, κάθε νομός έχει άλλο κωδικό) 00xx (αύξων αριθμός εκτροφής).. π.χ, 1 EL8100006, 2 NL 4500009

Η  Διεύθυνση Κτηνιατρικής με τις συναρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν σε ελέγχους της αγοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων στο Πασχαλινό τραπέζι των καταναλωτών"