Άνδρος: Ανεξάρτητο (κατά πλειοψηφία) το Λιμενικό Ταμείο Άνδρου;

Το είδαμε πρόσφατα και στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.. Οπου το Λιμενικό Ταμείο Αμοργού έφυγε (μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) από την αγκαλιά της Νάξου και ξεκίνησε αυτόνομη πορεία αν και έως τώρα (σ.σ. Ιανουάριος του 2018) υπάρχουν εκκρεμότητες κυρίως σε επίπεδο ...ασημικών. Κάτι ανάλογο όπως φαίνεται βλέπουμε και στη περίπτωση του Δήμου Τήνου, που αποδέχτηκε τη πρόταση του όμορου Δήμου Ανδρου και κατά πλειοψηφία σε πρόσφατη συνεδρίαση αποφάσισε την διάσπαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Ανδρου... 

Ας δούμε όμως πως έχει η ιστορία με βάση το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα tinos-today.gr "Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου τέθηκε προς συζήτηση η διάσπαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου, που είχε εισηγηθεί και ξεκινήσει η διοίκηση του Δήμου Άνδρου επί δημαρχίας Σουσούδη με σειρά αποφάσεων το 2018. Από την μεριά της Τήνου κατατέθηκε οικονομική ανάλυση που πιστοποιεί την βιωσιμότητα του Ταμείου της Τήνου την επόμενη μέρα. Από την μεριά της Άνδρου δεν έχουμε υπόψη μας μέχρι σήμερα κάποια οικονομική ανάλυση που πιστοποιεί την βιωσιμότητα του Ταμείου της Άνδρου την επόμενη μέρα.

Αναλυτικά, όπως ενημέρωσε το ΔΣ της Τήνου ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου με το 13407/19-2-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ζητείται η έκδοση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου. Συνάμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου και την απόφαση του Δήμου Άνδρου με την οποία ομόφωνα αποφάσισε για την επανασύσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άνδρου ως αποκλειστικό φορέα των λιμενικών υποδομών της νήσου Άνδρου, αλλά και την απόφασή με την οποία ο Δήμος Άνδρου καθόρισε τους όρους λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου Άνδρου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου κάλεσε το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά στην σύσταση Λιμενικού Ταμείου Άνδρου διότι - όπως είπε - οι δυσκολίες και η δυσαρμονία που ανακύπτουν καθημερινά λόγω της απόστασης και της θαλάσσιας συγκοινωνίας, για τους Ανδριώτες είναι τεράστιες και σωστά ζητούν την αυτοτέλειά τους. Έθεσε δε υπόψη του Συμβουλίου και την από 24-10-2019 εισήγηση – οικονομική ανάλυση της υπαλλήλου Δεσύπρη Ελισάβετ σχετικά με την βιωσιμότητα του αυτόνομου Λιμενικού Ταμείου Τήνου με βάσει τον απολογιστικό πίνακα που θα προκύψει από τη διάσπαση του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω αποφάσισε κατά πλειοψηφία την διάσπαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου και την σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άνδρου"