Ελλάδα: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα 800 ευρώ

Με την πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας να βρίσκεται από χθες το βράδυ σε λειτουργία, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι μπαίνουν στην ηλεκτρονική… ουρά για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Προσοχή: προς το παρόν, η πλατφόρμα έχει εφοδιαστεί με τις καταληκτικές ημερομηνίες που ισχύουν για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με απόφαση της κυβέρνησης. Δηλαδή, δεν επιτρέπει σε όλους ανεξαιρέτως να μπουν. Επιτρέπει μόνο σε όσους εργάζονταν σε επιχειρήσεις που τώρα είναι κλειστές, ενώ το "εισιτήριο" δίνεται μόνο με βάση τον ΑΦΜ.

Δηλαδή, σήμερα – προς το παρόν - επιτρέπεται η υποβολή αίτησης μόνο για αυτούς που έχουν ΑΦΜ που τελειώνει σε ένα "1". Δεδομένου όμως ότι για τους εργοδότες που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, έχει ανακοινωθεί παράταση έως τις 10 Απριλίου, αντίστοιχα αναμένεται να προσαρμοστούν και οι προθεσμίες για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει.

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων που έχουν βρεθεί με αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, επιδιώκει να κατατεθούν έως τις 10 Απριλίου τα 800 ευρώ η κυβέρνηση.

Αναλυτικά, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει προσωρινά με κρατική εντολή ήδη από τον Μάρτιο θα υποβάλουν όλοι το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους ως εξής:

•  1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1.
•  2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2.
•  3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3.
•  4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4.
•  5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5.
•  6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6.
•  7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7.
•  8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8.
•  9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9.
•  10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Το χρονικό διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί.

Επίσης, για τους εργαζόμενους στις πληττόμενες επιχειρήσεις, υπάρχει ακόμη χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος Απριλίου ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Όσο περνούν οι ημέρες, τα συναρμόδια υπουργεία δίνουν και περισσότερες οδηγίες για τους δικαιούχους των 800 ευρώ. Δεδομένου ότι το ερώτημα απασχολεί πλέον σχεδόν το σύνολο του ιδιωτικού τομέα, ήδη προκύπτει ο κατάλογος με αυτούς που εξαιρούνται από το επίδομα. Ποιοι είναι αυτοί;

1. Παρά τη διεύρυνση του καταλόγου των δικαιούχων, εξακολουθούν και υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στα μέτρα της κυβέρνησης. Σε πολλές περιπτώσεις έχει γίνει εξαιτίας λανθασμένης αναγραφής των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας. Για να μπει ο εργοδότης στα μέτρα, θα πρέπει είτε ο κύριος ΚΑΔ του να είναι στον κατάλογο, είτε να εμφανίζεται στη λίστα ο δευτερεύον ΚΑΔ που αποφέρει τα περισσότερα έσοδα. Πολλοί εργοδότες, επειδή δεν έδιναν σημασία στους ΚΑΔ (ουδέποτε αξιοποιήθηκε το συγκεκριμένο στοιχείο για κάποιο τόσο σημαντικό λόγο), δεν συμπλήρωναν σωστά το έντυπο Ε3 της εφορίας ή δεν ενημέρωναν το μητρώο με αποτέλεσμα τώρα να βρίσκονται εκτός μέτρων. Από τη στιγμή που δεν μπαίνει ο εργοδότης, δεν μπαίνει και ο εργαζόμενος καθώς εργοδότης εκτός λίστας δεν έχει δικαίωμα να αναστείλει συμβάσεις εργαζομένων. Μόνο να προχωρήσει σε απολύσεις.

2. Οι τηλεργαζόμενοι δεν δικαιούνται να πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ. Λόγω της ειδικής αναφοράς σε απόφαση του υπουργείου Εργασίας ότι επιτρέπεται "κατ' εξαίρεση η δυνατότητα των επιχειρήσεων εργοδοτών, που πλήττονται σημαντικά, να συμφωνήσουν παροχή εργασίας με τηλεργασία από εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης".

Επειδή πολλές επιχειρήσεις έσπευσαν να βγάλουν τους εργαζόμενους σε αναστολή προσβλέποντας στο ότι θα μπορέσουν στη συνέχεια να τους "τηλεαπασχολήσουν" και να πληρώσουν μόνο τη διαφορά του μισθού το υπουργείο Εργασίας έσπευσε χθες με εγκύκλιο να ξεκαθαρίσει ότι "η κατ' εξαίρεση συμφωνία για παροχή εργασίας με τηλεργασία για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης, από εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή κατά τα οριζόμενα στην υποενότητα Α.2 και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μπορεί να τύχει εφαρμογής μόνο σε ποσοστό 10%, κατ' ανώτατο όριο, επί των εργαζομένων της επιχείρησης των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή"

3. Έχει κριθεί ότι η σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια ετήσια ή μηνιαία αμοιβή δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας. Κατόπιν των ανωτέρω και παρά το γεγονός ότι υποβάλλεται Α.Π.Δ. για τους δικηγόρους με πάγια εντολή ή με πάγια αντιμισθία, οι συμβάσεις τους, με επιχειρήσεις- εργοδότες των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοίού COVID-19, δεν τίθενται σε αναστολή και δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των οκτακοσίων ευρώ 800 ευρώ.

Οι δικηγόροι αυτής της κατηγορίας εντάσσονται και είναι δυνητικά δικαιούχοι του εκπαιδευτικού επιδόματος των εξακοσίων ευρώ 600€, του προγράμματος τηλεκατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Οι έχοντες δύο θέσεις εξαρτημένης εργασίας, δεν δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ αν ανασταλεί η μία εκ των δύο συμβάσεων τους. Και αυτό ισχύει είτε για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση, είτε και για τις επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως πληττόμενοι.

Για να καταστούν και οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι δικαιούχοι της αποζημίωσης των 800 ευρώ, θα πρέπει να μπουν και από τις δύο εργασίες τους σε καθεστώς αναστολής. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν θα εισπράξουν δύο φορές το επίδομα των 800 ευρώ. Θα το εισπράξουν μια φορά από τον εργοδότη που θα επιλέξουν οι ίδιοι μέσω της αίτησής τους στο supporteemployee.yeka.gr.

5. O επιστημονικός κλάδος (δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, λογιστές κλπ) δεν δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ. Είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 600 ευρώ για την τηλεκπαίδευση. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι χορηγήσεις των voucher, αναμένονται.

6. Αδειούχοι δεν δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Και αυτό διότι η σύμβαση εργασίας για όσους βρίσκονται σε άδεια παραμένει ενεργή κάτι που σημαίνει ότι τον μισθό θα πρέπει κανονικά να τον αποδώσει ο εργοδότης.

7. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, -πλην του επιστημονικού κλάδου- εντάσσονται στους δικαιούχους των 800 ευρώ. Ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι προϋποθέσεις υπαγωγής. Επίσης, δεν έχει αποσαφηνιστεί τι θα γίνει με τους εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν διπλή ιδιότητα. Δηλαδή είναι και μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ