Νάξος - Αεροδρόμιο: Κήρυξη απαλλοτριώσεων ακινήτων και έρχεται δημοπράτηση

Όταν θέλεις κάτι μπορείς να το πετύχεις.. Και η νυν Δημοτική Αρχή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πέτυχε κάτι που θέλαμε ως νησί πολύ αλλά φτάναμε πάντα στη πηγή αλλά νερό δεν πίναμε… Τι εννοούμε; Ότι πολύ απλά εδώ και χρόνια ακούμε για την επέκταση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο, για τα πέντε εκατομμύρια ευρώ που έχουν δεσμευθεί , για την ανάγκη να προχωρήσει η αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων ώστε να φύγουμε από τη λογική της .. καντίνας, αλλά εξέλιξη ουσιαστική δεν είχαμε…

Με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετές συζητήσεις γύρω από το θέμα… Πριν από έναν χρόνο είχαμε την πρώτη ουσιαστική κίνηση και τώρα έρχεται το … κερασάκι, που αποτελεί άλλωστε και το σύνθημα για να ξεκινήσουν ακόμη και οι … εργασίες. Κι αυτό γιατί όπως διαβάζουμε στην σελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στα social Media «Σημαντική ημέρα σήμερα για τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η κήρυξη των απαλλοτριώσεων ακινήτων για την επέκταση του διαδρόμου προσγειώσεων – απογειώσεων του αεροδρομίου Νάξου και την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του αερολιμένα! Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή για την αρωγή του στην αναβάθμιση του αεροδρομίου Νάξου!»

Αυτό που περιμέναμε λοιπόν χρόνια έγινε πραγματικότητα.. Όχι βέβαια σήμερα. Αλλά στις 20 Νοεμβρίου του 2019 όταν μπήκε η υπογραφή από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γιώργο Καραγιάννη. Απλώς σήμερα έχουμε την δημοσίευση του ΦΕΚ 821 τεύχος Τέταρτο της 31ης Δεκεμβρίου 2019…

Τι αναφέρει; «Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για το έργο: «Επέκταση του διαδρόμου προσγειώσεων - απογειώσεων του αεροδρομίου Νάξου προς νότο, την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και τη διαμόρφωση χώρων για την υποστήριξη λειτουργίας του αερολιμένα στην ευρύτερη περιοχή» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων του Νομού Νάξου, συνολικού εμβαδού 84.464,70 τ.μ. Η έκταση που απαλλοτριώνεται εικονίζεται με κλίμακα 1:500 στο κτηματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις οικ/10563/4-7-2017 (ΑΔΑ:7ΔΑ4ΩΚΗ-74Τ) έγκρισης μελέτης «Αποτύπωση - Κτηματογράφηση περιοχής Αεροδρομίου», 81/ 22-05-2018 (ΑΔΑ: 9ΒΤΓΩΚΗ-0ΛΜ) και 132/2019 (ΑΔΑ: ΖΜΖ3ΩΚΗ-4Η8) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού. Η προκαλούμενη δαπάνη, ποσού 400.000,00 € θα βαρύνει το ενάριθμο έργο  2018ΣΕ17100008 της ΣΑΕ 171 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Υπάγουμε την παρούσα απαλλοτρίωση στις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 7 Α του ν. 2882/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 4364/2016 (Α΄13) και κατ' εξουσιοδότηση στο τρίτο άρθρο της ΠΥΣ 3/15-2-2019 (Α'26) και κατά συνέπεια με ειδική απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, επιτρέπεται η άμεση παράδοση των απαλλοτριούμενων ακινήτων με την παρούσα απόφαση και η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης».

Σε απλά ελληνικά; Ανοίγει ο δρόμος για την επέκταση του διαδρόμου αλλά και την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων… Πως; Μιλάμε για απαλλοτρίωση ακινήτων σε έκταση 85 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα δέκα είναι κοντά στο χώρο των κτηρίων άρα έχουμε όχι μόνο επέκταση του διαδρόμου κατά 400 μέτρα ώστε να φτάσουμε σε ωφέλιμο διάδρομο 1200 μέτρων αλλά και την κατασκευή ζώνης ασφαλείας διαδρόμου (Runway End Safety Area, RESA), τη κατασκευή δύο νέων τροχοδρόμων, επέκταση του πεδίου ελιγμών κατά 8 χιλιάδες m2  στρέμματα και το κτήριο κατά 2000 m2. Οπότε θα έχουμε και κτήριο για στέγαση αεροσκάφους προφανώς…

Όπως είναι γνωστό φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το συνολικό κόστος ενδεχομένως να αγγίξει και τα 5 εκατομμύρια, αλλά κλειδί όπως αναφέραμε και νωρίτερα, είναι η περσινή απόφαση… Όπως είχαμε αναφέρει: Με την ειδική Πράξη 3 της 15.02.2019 (ΦΕΚ 26 ‘Α 15.02.2019) του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων, το υπουργικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί  τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή το αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων όργανο να προβεί στην κήρυξη απαλλοτριώσεων που αφορούν την εκτέλεση  έργων στους Κρατικούς Αερολιμένες Μήλου και Νάξου, καθώς επίσης και στην κήρυξη συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που τυχόν θα απαιτηθούν για αυτά. 

Σε επίσης απλά ελληνικά, το έργο μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και σε ένα μήνα εάν υπάρχουν οι σχετικές μελέτες, ενώ μπορούν οι μπουλντόζες να πάρουν μπροστά δίνοντας ένα σχετικό ποσοστό στους κατόχους γης και χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία των απαλλοτριώσεων γιατί πολύ απλά μιλάμε για έργο εθνικής σημασίας….

Συνημμένα Αρχεία: