Νάξος - Γενικό Λύκειο Τραγαίας: Ξεκίνημα με τάξη και ένα τμήμα εκ περιτροπής

Δευτέρα 11 Μαΐου και το κουδούνι στο σχολείο κτύπησε και πάλι... Επαναλειτουργία των σχολείων αλλά μόνο για την Γ' Λυκείου σε πρώτη φάση και με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας τις Πανελλαδικές εξετάσεις που ως γνωστόν θα ξεκινήσουν στις 15 Ιουλίου... 

Και στο Λύκειο της Τραγαίας όλα κυλούν με βάση τον σχετικό προγραμματισμό που έχει γίνει τις προηγούμενες ημέρες. Οι αίθουσες απολυμάνθηκαν, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και όπως βλέπετε και στην σχετική φωτογραφία, οι τάξεις έχουν ... ανοίξει. Τα θρανία σε απόσταση (μίνιμουμ 1,5 μέτρα) και ένας μαθητής ανά θρανίο. 

Οι 35 μαθητές της Γ' Λυκείου σήμερα έδωσαν κανονικά το παρών.. Όλοι, όπως μας πληροφόρησαν από την Διεύθυνση του Σχολείου. Επίσης όπως διαβάζουμε στη σελίδα του Γενικού Λυκείου Τραγαίας στο διαδίκτυο " 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου ο αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μαθητές. Ως εκ τούτου, οι μαθητές της Θετικής κατεύθυνσης, της κατεύθυνσης Υγείας και της κατεύθυνσης Οικονομίας και Πληροφορικής θα προσέρχονται στο σχολείο καθημερινά.

Οι μαθητές της κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών θα χωριστούν σε δύο υποτμήματα και θα παρακολουθούν μαθήματα εκ περιτροπής. Για αυτή την εβδομάδα οι μαθητές των οποίων το επώνυμο ξεκινά από «Α» έως και «Κ» θα προσέλθουν στο σχολείο Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Οι μαθητές των οποίων το επώνυμο ξεκινά από «Μ» έως και «Ω» θα προσέλθουν στο σχολείο Τρίτη και Πέμπτη".

Εμείς να σημειώσουμε ότι οι μαθητές της κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι δεκαεννέα (19) οπότε οι δέκα θα έρχονται Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή και οι εννέα Τρίτη - Πέμπτη για αυτή την εβδομάδα... 

Παράλληλα, τα μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης των μαθητών της Α και Β Λυκείου συνεχίζονται με μικρές αλλαγές για την τρέχουσα εβδομάδα, ενώ από την επόμενη (18/05) έχουμε την επιστροφή στο σχολείο και για τους μαθητές αυτών των τάξεων

Τέλος, για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου θα πρέπει έως τις 14 του μήνα να υπογράψουν τις Αιτήσεις - Δηλώσεις τους στη διαδικασία για τις Πανελλαδικές.

Πρέπει να επισημανθεί ότι όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφιοι στις εξετάσεις δεν έχουν τη δυνατότητα αλλαγών στις επιλογές που έκαναν κατά την «ηλεκτρονική» συμπλήρωση των Δηλώσεών τους, η οποία έγινε από τις 30 Μαρτίου μέχρι τις 9 Απριλίου. 

Ακολουθούν οι οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας προς τους τελειόφοιτους του Λυκείου 

1. Η ΑΔ απεστάλη (μέχρι τις 9 Απριλίου) από τους υποψηφίους και ήδη έχει καταχωριστεί ηλεκτρονικά από τα Λύκεια. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, να υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και να παραλάβουν ένα, το οποίο και φυλάσσουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Αν οι υποψήφιοι, παρότι κληθούν από τους (Υπο)Διευθυντές των Λυκείων, δεν προσέλθουν, τότε η ΑΔ που έχουν ήδη υποβάλει, δεν θα ληφθεί υπόψη.

2. Στις περιπτώσεις που υποψήφιος με την ΑΔ συμπλήρωσε και την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα 3 μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, στην ανωτέρω διαδικασία τελικού ελέγχου συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της ΑΔ και της ΑΔ για τα 3 μουσικά Τμήματα.

3. Όλοι οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν και θα επιδείξουν ταυτότητα (ελληνική ή ξένη) /διαβατήριο (ελληνικό ή ξένο) ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους και θα ελεγχθεί η ορθή καταχώριση. Αν διαπιστωθεί κάποιο λάθος στα ατομικά στοιχεία, η διόρθωση θα γίνει άμεσα από τη σχολική μονάδα.

4. Για την Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων απαιτείται να προσκομιστεί και να επιδειχθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο, συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

5. Αν πρόκειται για υποψήφιο/α που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών Λυκείων, τότε η Αίτηση–Δήλωση μπορεί να συνοδεύεται από επιπλέον δικαιολογητικά που θα ζητήσει το Εσπερινό Λύκειο.

6. Οι υποψήφιοι-απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους τα σχετικά δικαιολογητικά, που είχαν ήδη στείλει με mail.

7. Όλη η ανωτέρω διαδικασία επιβεβαίωσης της ΑΔ που ήδη έχει αποσταλεί από τους υποψηφίους στα Λύκεια, κρίνεται φέτος αναγκαία, λόγω των έκτακτων συνθηκών εξαιτίας του κορωνοϊού, ώστε να διασφαλιστεί η ταυτοποίηση των υποψηφίων και των επιλογών τους.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News