ΕΕ: Λάμπες αλογόνου τέλος από την 1η Σεπτεμβρίου

1η Σεπτεμβρίου 2018 και οι ενεργοβόροι, αναποτελεσματικοί λαμπτήρες αλογόνου δεν θα πωλούνται πλέον πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κίνηση που θα έχει ως αποτέλεσμα, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να εξοικονομούν από τους οικιακούς λογαριασμούς τους χρήματα, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ – ίση με την πενταετή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Πορτογαλίας.

Οι αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ που τέθηκαν σε ισχύ αφορούν τους κοινούς λαμπτήρες αλογόνου αλλά εξαιρούν όσους χρησιμοποιούνται σε επιτραπέζια φωτιστικά και σε προβολείς. Οι λαμπτήρες αλογόνου θα αντικατασταθούν από λαμπτήρες LED οι οποίοι χάρη στην καινοτομία είναι πλέον ασφαλέστεροι, οικονομικότεροι και αποτελεσματικότεροι.

Τα νέα μέτρα δεν θα ισχύουν για προϊόντα που βρίσκονται ήδη στα ράφια των καταστημάτων, αλλά μόνο για τα νέα προϊόντα που παράγονται ή εισάγονται στην ΕΕ. Οι νέοι κανόνες οι οποίοι αρχικώς είχαν αποφασιστεί το 2009 από τα κράτη μέλη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαιώθηκαν το 2015, αλλά η εισαγωγή τους μετατέθηκε κατά μια διετία μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018 ώστε να διασφαλιστεί ότι υπήρχαν διαθέσιμες επαρκείς, οικονομικά προσιτές, εναλλακτικές λύσεις.

Οι αλλαγές αποτελούν μέρος του Προγράμματος Εργασίας για τον Οικολογικό Σχεδιασμό της ΕΕ – βλέπε εδώ – το οποίο είναι στοιχείο της δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής απόδοσης ως προτεραιότητας και του ηγετικού της ρόλου στη μετάβαση προς καθαρές μορφές ενέργειας. Φέτος τον Ιούνιο, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», οι συννομοθέτες κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία ως προς νέο στόχο για ενεργειακή απόδοση ποσοστού 32,5% έως το 2030