Ανάδειξη και προώθηση

Εμφαση στην ανάδειξη της πολιτισμικής και μνημειακής κληρονομιάς της Θήρας, της Μυκόνου και της Δήλου δίνει η άμεσα ενδιαφερόμενη πλευρά της Αυτοδιοίκησης, με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τους αρμόδιους Δήμους να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων με το Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων να συντάξει τις απαιτούμενες μελέτες για έργα που θα ενισχύσουν την πολιτισμική ταυτότητα των τουριστικών προορισμών.

Τόσο η πλευρά των δύο Δήμων, όσο και η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσουν τη συνολική προσπάθεια εκπόνησης των απαιτούμενων σχεδίων, βάσει των οποίων θα υλοποιηθούν έργα που θα ενισχύουν, θα συντηρούν και θα βελτιώνουν την πλούσια κληρονομιά των προαναφερθέντων νησιών, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλλουν ώστε να αποτελέσουν μέρος του καταλόγου μνημείων της Unesco.

Σημειώνεται μόνον πως, η Δήλος συνολικά ως νησί με ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω λίστα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, καθώς ως τόπος είναι εξ ολοκλήρου κηρυγμένος χερσαίος και ενάλιος αρχαιολογικός χώρος.

Σαντορίνη: Δεν επαναπαύεται στο τουριστικό προφίλ. Στροφή και σε ποιοτικό τουρισμό

Ειδικότερα, όσον αφορά στο νησί της Σαντορίνης, τονίζεται πως, ο Δήμος επιδιώκει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να συνδράμει σε αυτήν την προσπάθεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, δηλαδή να υπάρξει μία ολοκληρωμένη προσπάθεια συντήρησης και προβολής των μνημείων, των μνημειακών συνόλων και των μουσείων του τόπου, στην κατεύθυνση να οικοδομήσει σταθερά και το πολιτιστικό – πολιτισμικό προφίλ του και να το παντρέψει αρμονικά με την τουριστική ταυτότητά του. Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο περιεχόμενο της σύμβασης, σκοπός είναι να υπάρξει ένα πρόγραμμα που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Θήρας, μέσω της αναβάθμισης πολιτιστικών υποδομών και αξιοθέατων του νησιού με απώτερο στόχο την ποιοτική βελτίωση του τουρισμού.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια δε, ακολουθεί τους άξονες του πιλοτικού προγράμματος “Σαντορίνη – Προορισμός όλον τον χρόνο” και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην προγραμματική σύμβαση των τριών πλευρών, θα συμβάλλουν στην ένταξη του μνημειακού αποθέματος της Σαντορίνης στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.

Θα πρέπει να τονισθεί πως, η σύμβαση περιέχει αναλυτικά έναν κατάλογο με όλα τα μνημεία, τους εκθεσιακούς χώρους και τα μουσεία που πρέπει να αναδειχθούν μέσα από τις κατευθύνσεις των μελετών που θα εκπονηθούν και ο οποίος προβλέπει ανάμεσα σε άλλα, την ανάδειξη του Κάστρου Πύργου Καλλίστης Θήρας, τη διαμόρφωση αρχαιολογικού χώρου παλαιοχριστιανικής βασιλικής και μεσοβυζαντινού ναού Αγ. Ειρηνης στην Περίσσα, καθώς επίσης την ανάδειξη των αρχιτεκτονικών καταλοίπων της Περίσσας και της αρχαίας Οίας, αλλά και του Κάστρου της Θηρασιάς. Επιπλέον, η σύμβαση μεριμνά και για την βελτίωση και ανάδειξη των μνημείων του νησιού, αλλά και των μουσείων - εκθεσιακών χώρων. Τέλος, προβλέπονται συγκεκριμένες ενέργειες προβολής μέσω εποπτικού, έντυπου υλικού και ψηφιακών μέσων, καθώς και ενημέρωσης του κοινού μέσω πραγματοποίησης περιοδικών εκθέσεων.

Μύκονος – Δήλος: Στον μέγιστο δυνατό βαθμό η ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας

Εξίσου σημαντική προσπάθεια καταβάλλει ο Δήμος Μυκόνου για την ανάδειξη τόσο της ήδη γνωστής παγκοσμίως Δήλου αλλά και του ίδιου του κοσμοπολίτικου νησιού, μέσω της εκτέλεσης του έργου της σύμβασης που εστιάζει στη συντήρηση και βελτίωση υποδομών και αρχαιολογικών εκθέσεων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου και των μουσείων συνολικά των δύο νησιών, τα οποία θα φιλοξενούν εκθέσεις. Πρέπει να τονισθεί πως, τα μουσεία είναι κτίρια ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, στα οποία φυλάσσονται και εκτίθενται αρχαιότητες τόσο από τη Μύκονο και σαφώς τη Δήλο, όσο όμως και από τη Ρήνεια. Οι εργασίες που προβλέπονται για τα μουσεία σχετίζονται με τη συντήρηση των ίδιων των κτιρίων, καθώς επίσης και με εργασίες αναβάθμισης αρχαιολογικών εκθέσεων (ειδικότερα στο νησί της Δήλου), ενώ μεταξύ άλλων, προβλέπεται για τη Μύκονο η διοργάνωση προσωρινής έκθεσης με θέμα “Vanity. Ιστορίες κοσμημάτων στις Κυκλάδες”, αλλά και η αρχαιολογική διερεύνηση εντός του Κάστρου της Χώρας Μυκόνου και η ανάδειξη των αποκαλυφθέντων καταλοίπων.

Άξιο σημείο αναφοράς του περιεχομένου της σύμβασης είναι η πρόβλεψη για την καταγραφή του προστατευόμενου οικισμού της Χώρας Μυκόνου και η διατύπωση προτάσεων με στόχο την ολοκληρωμένη προστασία και ανάδειξή του, όπως και η σύνταξη αρχών και κανόνων για τις κάθε είδους παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε αυτόν.

Στήριξη νησιών και προβολή

Ως φάνηκε από την πρόσφατη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, η ανάγκη ενίσχυσης της ταυτότητας των νησιών κι εν προκειμένω των νησιών που αποτελούν κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς έρχονται στην πρώτη γραμμή, με τις σχετικές εγκρίσεις για τη σύναψη των συμβάσεων να παρέχονται ομόφωνα. Σχετικά με την οικονομική συμμετοχή των Δήμων πρέπει να τονισθεί πως, αυτή ανέρχεται σε 100.000 ευρώ για την υλοποίηση των έργων, ενώ η συμμετοχή της Περιφέρειας στο ποσό των 1.000 ευρώ. Η διάρκεια ισχύος της προγραμματικής σύμβασης για την Μύκονο και τη Δήλο θα αφορά σε ένα έτος, ενώ για την περίπτωση της Σαντορίνης σε πέντε έτη.

Τέλος, κρίνεται αναγκαίο να υπογραμμισθεί, πως, τα θέματα συζητήθηκαν στη λίστα των εκτός ημερησίας εισηγήσεων, με το περιφερειακό συμβούλιο να στηρίζει ομόφωνα αυτές τις προσπάθειες, στην κατεύθυνση που επιδιώκει να συνδράμει τον κάθε τόπο να προβάλει διεθνώς την ιδιαίτερη ταυτότητά του, η οποία εντάσσεται στην αγκαλιά του Νοτίου Αιγαίου.

Πηγή: Εφημερίδα "Κοινή Γνώμη"