Κυκλάδες - Σύρος: Παράδοση μοριακού αναλυτή και εκπαίδευση των γιατρών