Ιστορίες

Στα 13 χρόνια δράσης της Monumenta έχουν γίνει 100 παρεμβάσεις για πάνω από 300 μνημεία και έχουν ληφθεί 210 συνεντεύξεις, καθώς οι προφορικές μαρτυρίες προσφέρουν ανεκτίμητες πληροφορίες - Ειρήνη Γρατσία "Υπάρχει έλλειμμα αρχειακής Παιδείας"

Σελίδες