Κοινωνία

Από τις αρχές του 2022 οι Ελληνες θα αποκτούν τη νέα ταυτότητα και στόχος είναι σε δύο χρόνια από τότε να έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση - ο ΑΦΜ θα μετονομαστεί για τα φυσικά πρόσωπα, καθώς θα πάψει να είναι αριθμός μόνο φορολογικού ενδιαφέροντος και θα καταστεί σταδιακά ο μοναδικός αριθμός που οι πολίτες θα χρησιμοποιούν στις αλληλεπιδράσεις τους με το κράτος αλλά και με τις επιχειρήσεις.

Σελίδες