Παράξενα

Στην Κρήτη και δη στο Ηράκλειο το Λιμενικό Σώμα έδωσε εντολή για την έναρξη διαδικασίας ώστε να πληρώσει πολίτης για την διάσωσή του όταν πέρασε τα όρια και βρέθηκε σε κίνδυνο ενώ βρίσκονταν στη θάλασσα με κανό

Σελίδες