Πολιτική

Το "Αρτεμις" από την Δευτέρα 26 Αυγούστου θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και καθημερινά έως την 1η Σεπτεμβριου με δύο δρομολόγια θα καλύπτει τις ανάγκες με Σαμοθράκη - Εντονες οι αντιδράσεις βουλευτών (Φόρτωμας, Συρμαλένιος) και δημάρχων στις Κυκλάδες για την αποχώρηση του αγαπημένου πλοίου των Κυκλαδιτών

Σελίδες