Ελλάδα

Από το 2013 έως σήμερα, ο κατάλογος της Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε Παγκόσμιο επίπεδο περιλαμβάνει οκτώ ελληνικά "¨προϊόντα΄"... Τα δύο τελευταία εντάχθηκαν πρόσφατα και είναι η μετακινούμενη κτηνοτροφία (μαζί με Αυστρία και Ιταλία) και η Βυζαντινή Μουσική (μαζί με την Κύπρο)

Σελίδες