Κοινωνία

Γιάννης Βρούτσης στον Skai "η προσωρινή σύνταξη αυξάνεται στο 80% της κύριας συν αναδρομικά. Ακόμη, δε θα μπλοκάρεται η προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση που ένας συνταξιούχος εργάζεται. Εντός του Αυγούστου ο εργαζόμενος συνταξιούχος θα παίρνει το 70% της κύριας σύνταξης, ενώ μαζί με την κύρια σύνταξη θα χορηγείται και προκαταβολή του εφάπαξ".

Σελίδες