Μικρές Κυκλάδες

Αναρτήθηκαν σήμερα (10/08) οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης όσον αφορά την εγγραφή / επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων - Που μπορείτε να τους δείτε και έως πότε μπορείτε να κάνετε ένσταση

Σελίδες