Πανελλαδικές

Mε νομοθετική ρύθμιση που εισάγεται στο επικείμενο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης, θεσπίζεται –για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα– πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στο δημόσιο σχολείο - Τι αναφέρει η κα Κεραμέως

Σελίδες