Περιβάλλον

Μέσω της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) έχουμε άδειες παραγωτής ενέργειας μέσω υβριδικών έργων ΑΠΕ σε τρία νησιά του Αιγαίου, ήτοι σε Ικαρία (1), Αμοργός (3) και Πάτμο (6)...

Σελίδες