ΣΥΡΙΖΑ

Τηλεδιάσκεψη ΣΥΡΙΖΑ στις Κυκλάδες – Υγεία: Η επόμενη μέρα «Επένδυση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας σημαίνει καλύτερη πρόσβαση των νησιωτών σε αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας» - ποιοι έδωσαν το παρών, οι σημαντικότερες προτάσεις στο τραπέζι

Σελίδες