Βλασερός

".... πρέπει να ενισχυθούν καταρχήν τα νοσοκομεία των νησιών μας με επιπλέον γιατρούς με ειδικά γιά τα νησιά κίνητρα και εκπαιδευμένους νοσηλευτές ,να υπάρξει προμήθεια απαραίτητων υλικών καί να δημιουργηθούν έστω και προσωρινές συνθήκες θεραπείας άμεσα. Το Νοσοκομείο της Σύρου πρέπει να γίνει νοσοκομείο αναφοράς και να το συνεπικουρούν τα νοσοκομεία Σαντορίνης και Νάξου. Όλες οι μικρότερες Μονάδες Κέντρα Υγείας Πολυδύναμα καί απλά Ιατρεία που μεμονωμένα υπάρχουν στα διάφορα νησιά πρέπειν να...