Κυκλάδες: Μία μέρα σαν όλες τις άλλες σε Ανάφη και Σίκινο