Νάξος: Η πρόσκληση για επίσκεψη με βάση την ασφάλεια