Βιβλίο

Αρθρο του Σίμου Ανδρονίδη σχετικά με την σχέση Ζωγραφικής και Σαντορίνης με αφορμή την έναρξη έκθεσης που φέρει τον τίτλο "Το τοπίο της Σαντορίνης στην ελληνική ζωγραφική του εικοστού αιώνα" στο Μουσείο Μπενάκη

Σελίδες